Letonya Turistik Vize

Letonya Turistik Vizesi

Letonya turistik vize başvurularında kullanılacak pasaportun dönüş tarihinden sonra 3 ay geçerliliği bulunmalı ve 10 seneden eski olmamalıdır. Letonya turistik vize başvurularında tüm Schengen ülkelerinde geçerli seyahat tarihlerini kapsayan (seyahat tarihlerinden en az 15 gün daha fazla) acil tıbbi müdahele gerektiren durumlar geçerliliği olan Schengen bölge ülkeleri için zorunlu 30.000 Euro Seyahat Sağlık Sigortasının başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi seyahatini Letonya'dan başlatması halinde vize süresi dahilinde diğer Schengen ülkelerine geçiş hakkı bulunur. Otel ve uçuş rezervasyonları, seyahat tarihlerini desteklemesi ve başvuru sahibinin seyahat planının Letonya Konsolosluğunca netleşmesi açısından başvuru dosyasına eklenmelidir. Kendi masraflarını karşılayabileceğini destekleyici banka hesap dökümleri ve son üç aylık maaş bordrosu da başvuru dosyasında buolunmalıdır.  Letonya vizesi başvuru sahibi 18 yaşını doldurmamışsa, yalnız ya da sadece bir ebeveyeni ile seyahat edecekse her iki ebeveyeninden de noter tasdikli muvafakatname alınmalıdır.​

Letonya Turistik Vize Ücreti Ne Kadardır?

Letonya Schengen vize başvuruları Letonya Konsolosluğuna akredite firmalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Akredite acente AB Vize Kolaylığı anlaşmasında belirlenen meblağa ek olarak, koordinasyon ve servis bedeli talep etmektedir. Banka hesabına yatırılan ücretlerin iadesi yapılmamaktadır. Letonya vize başvurusunun reddi durumununda da ücret iadesi yapılmamaktadır. 

Letonya Turistik Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?


Letonya Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Letonya turistik schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;

1. Letonya vize başvuru formu

* Letonya Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Letonya Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.
2. Pasaport 

Letonya Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Letonya turistik vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 
3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Letonya Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*Letonya turistik vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

*Letonya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler

*Letonya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Letonya Turist vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Letonya vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

6. Letonya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi

*Letonya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Letonya Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır.Letonya Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Letonya Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Letonya'ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

*Letonya Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise; 

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

* Letonya Turistik Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*Letonya Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*Letonya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Letonya seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

7.Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

*Vergi levhası; Letonya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; Letonya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; Letonya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Letonya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler

Letonya vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

9.Letonya'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi

*Letonya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Letonya’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. Letonya turistik vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Letonya'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Letonya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Letonya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Letonya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Letonya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin Letonya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*Letonya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Letonya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Letonya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Letonya’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Letonya’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

10.Letonya Schengen turistik vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

*Letonya vize işlemlerinde bulunacak kişinin Letonya'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir

Letonya turistik vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Letonya turistik vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Letonya turistik vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Letonya turistik vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

12.Letonya Turistik vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

*Letonya turistik vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*Letonya turistik vize alacak kişi T.C. ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan T.C. oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*Letonya turistik vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, Letonya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Duyurular

Letonya Konsolosluklarının istemiş olduğu biometrik fotoğraf

Letonya Başkonsolosluğunun Letonya vize başvuru sahiplerinin fotoğraflarıonda görmek istediği özellikler; 1 - Letonya vize işlemlerinde ...
2023-08-10 17:47:56

Letonya Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Letonya’nın Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye ve Letonya’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine...
2020-11-28 15:15:25

Letonya İstanbul Fahri Konsolosluk vize randevu alma hakkında

Letonya vize işlemlerinde bulunacak olan TC vatandaşlarının dikkatine! Letonya İstanbul Fahri Konsolosluğu, Letonya Schengen vize başvurul...
2020-10-24 09:05:05
Tüm Duyurular